Wydarzenia na dzień: 02.12
Czw 21 LIS
Pią 22 LIS
Sob 23 LIS
Pon 25 LIS
Pią 29 LIS
Sob 30 LIS
Nie 01 GRU
Pon 02 GRU
Wto 03 GRU
Czw 05 GRU
Pią 06 GRU
Nie 08 GRU
Pon 09 GRU
Wto 10 GRU
Czw 12 GRU
W obliczu narastającego konfliktu z królem. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1590- 1591 r.
Sejm zwołany został we wrześniu, natomiast sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie 1590 r. Obrady sejmowe rozpoczęto 2 grudnia 1590 r. Marszałkiem sejmu obrano Jana Izdbińskiego-Rusieckiego. Na sejmie zaistniał konflikt między zwolennikami króla a hetmana Jana Zamoyskiego. Zajmowano się sprawami zagrożenia ze strony Turcji. Przygotowano przepisy dotyczące dyscypliny wojskowej. Obrady zakończyły się 27 stycznia 1591 r. Zobacz: K. Lepszy, Rzeczpospolita
Czytaj więcej
Po rozpoczęciu ostatniej wojny z Zakonem krzyżackim. Sejm w Toruniu. 1519-1520 r.
Sejm został zwołany w październiku, natomiast sejmiki odbyły się w listopadzie 1519 r. Sejm zwołano w pobliżu granicy z Zakonem do Torunia. Obrady rozpoczęły się 8 grudnia 1519 r. po przybyciu 2 grudnia do miasta króla Zygmunta I, ale już po wybuchu wojny. Głównym celem króla było uzyskanie zgody na podatki, które umożliwiłyby prowadzenie wojny. Posłowie wysunęli jednak szereg postulatów, których spełnienie
Czytaj więcej