Sejm z limity. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1712-1713 r.

Sejmiki dla uchwalenia nowych instrukcji dla poprzednich posłów zebrały się we wrześniu 1712. Sejm wznowił obrady 31 grudnia 1712 r. Marszałkiem sejmu obrano Stanisława Denhoffa, hetmana polnego litewskiego. Sejm został zerwany przez Michała Puzynę z poduszczenia hetmana litewskiego Ludwika Pocieja. Sejm zakończył się 21 lutego 1713 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1712-1715, Wrocław 1953; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.