Znowu w Wielkim Księstwie. Sejm zwyczajny w Grodnie. 1758 r.

Sejm zwołano w czerwcu 1758 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się sierpniu i wrześniu 1758 r. Sejm rozpoczął obrady 2 października 1758 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Adama Małachowskiego krajczego koronnego. Sejm został zerwany już 5 października 1758 r. przez Mikołaja Podhorskiego.

Zobacz: Diariusze sejmowe z wieku XVIII, wyd. W. Konopczyński, t. 3. Diariusze z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, Warszawa 1937; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.