Zmarł ppłk Bogusław Miedziński, żołnierz Legionów, wicemarszałek Sejmu, marszałek Senatu. 1972.

zmarł ppłk Bogusław Miedziński, uczestnik akcji Organizacji Bojowej PPS, członek PPS – Frakcji Rewolucyjnej, Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego; po wybuchu I wojny światowej współorganizator i dowódca Polskiej Organizacji Wojskowej; służył w I Brygadzie; pracownik Biura Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, uczestniczył w tworzeniu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, poseł na Sejm, minister poczt i telegrafów, wicemarszałek Sejmu, senator z nominacji prezydenta RP, marszałek Senatu