Zmarł gen. broni Władysław Albert Anders, twórca Armii Polskiej w ZSRR i 2. Korpusu Polskiego, Naczelny Wódz PSZ na Zachodzie, członek Rady Trzech. 1970.

W Londynie zmarł gen. Władysław Anders, twórca Armii Polskiej w ZSRR i 2. Korpusu Polskiego, w 1945 r. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Podczas I wojny światowej dowodził szwadronem dragonów, brał udział w formowaniu oddziałów I Korpusu Polskiego. Następnie był szefem sztabu Armii Wielkopolskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1919 r. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. dowodził 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich. W październiku 1921 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej (École Superieure de Guerre) w Paryżu.

Podczas przewrotu majowego pełnił funkcję szefem sztabu dowódcy obrony Warszawy, gen. Tadeusza Rozwadowskiego. W latach 1928–1939 dowódca Kresowej, a później Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, dowódca Garnizonu Baranowicze.

Podczas kampanii wrześniowej walczył m.in. pod Mławą, Mińskiem Mazowieckim i Tomaszowem Lubelskim. Kiedy próbował przedostać się na Węgry został dwukrotnie postrzelony i trafił do sowieckiej niewoli. 29 lutego 1940 r. przetransportowany przez NKWD do Moskwy i osadzony w więzieniu na Łubiance. Podczas 22. miesięcy pobytu w więzieniu był wielokrotnie przesłuchiwany i bezskutecznie namawiany do wstąpienia do Armii Czerwonej.

Odzyskał wolność po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu Sikorski-Majski. Od 4 sierpnia 1941 r. twórca i dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Po ewakuacji latem 1942 r. wojska i cywilów do Iranu dowódca Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii włoskiej. Od 26 lutego do 27 maja 1945 r. pełniący obowiązki Naczelnego Wodza.

26 września 1946 r. Prezydent RP mianował go Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i Naczelnym Wodzem, tego samego dnia Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pozbawił generała obywatelstwa polskiego. 15 marca 1989 r. rząd PRL premiera Mieczysława Rakowskiego uchylił uchwałę o odebraniu obywatelstwa.

Generał Anders został pochowany wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, we Włoszech.