Zima w Warszawie, w cieniu kryzysu politycznego. Sejm 1585 r.

Sejm został zwołany przez króla Stefana do Warszawy ok. 1 października 1584 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w październiku i listopadzie 1584 r. Przebiegały one w atmosferze starć i dyskusji wywołanych wykonaniem wyroku śmierci na Samuelu Zborowskim. Obrady sejmowe trwały od 15 stycznia do 28 lutego 1585 r. Marszałkiem obrano Stanisława Pękosławskiego, starostę malborskiego. Obrady zdominowały sprawy wewnętrzne. Na sejmie doszło do starcia opozycji z królem i kanclerzem Janem Zamoyskim. Odbyły się sądy sejmowe, z których najbardziej znaną i budzącą spore emocje polityczne był proces o obrazę majestatu wytoczony Krzysztofowi Zborowskiemu. Na sejmie nie uchwalono żadnych konstytucji wskutek protestu grupy posłów z Mikołajem Kazimierskim na czele, stawiających królowi liczne, ale najczęściej bezpodstawne zarzuty. W czasie sejmu dokonano kilku nobilitacji.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 475. E. Dubas-Urwanowicz, O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586, Warszawa 2013.  Diariusze sejmowe 1585, Wyd. A. Czuczyński, Kraków 1901.