Zerwany sejm zalimitowany. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1720 r.

Sejm zwołano 8 lipca 1720, zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1720 r. Sejm rozpoczął obrady 30 września 1720 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Krzysztofa Zawiszę, będącego uprzednio marszałkiem sejmów zalimitowanych 22 lutego 1720, który został zerwany i wcześniejszego sejmu w Grodnie zalimitowanego 14 listopada 1718 r. Sejm został jednak także zerwany 9 listopada 1720 r. Sejm zakończył obrady 11 listopada 1720 r.

Zobacz: K. Zawisza, Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721), wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 398-419; U. Kosińska, Sejm 1719-1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Warszawa 2003; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.