Zerwany Sejm w Warszawie. 1681 r.

Sejm został zwołany 22 października 1680 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się 10 grudnia 1680 r. Obrady sejmu trwały od 14 stycznia do 26 maja 1681 r. Marszałkiem sejmu obrano Hieronima Lubomirskiego, chorążego koronnego. Po niezwykle długich i dramatycznych obradach (14 stycznia – 26 maja) sejm ten został zerwany przez Andrzeja Przyjemskiego.

Zobacz: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014.