Zerwany Sejm w Grodnie. 1688 r.

Sejm został zwołany 18 listopada 1687 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1686 r. Sejm rozpoczął obrady 27 stycznia 1688 r. Marszałkiem starej laski był Andrzej Giełgud pisarz polny wielki litewski. Sejm został zerwany przez Kazimierza Stanisława Dąbrowskiego jeszcze przed wyborem marszałka.

Zobacz: R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299.