Zerwany Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1750 r.

Sejm zwołano w maju 1750 r. Sejmiki przedsejmowe przeprowadzono w czerwcu, zaś sejm rozpoczął obrady 4 sierpnia 1750 r. Marszałkiem był marszałek „starej laski” Wojciech Siemieński, referendarz koronny. Sejm został zerwany 18 sierpnia 1750 r. przez Antoniego Wydżgę jeszcze przed obiorem marszałka.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.