Zerwany Sejm nadzwyczajny. Sejm w Warszawie. 1665 r.

Sejm zwołano wkrótce po wcześniej zerwanym w styczniu 1665 r. poprzednim sejmie. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w lutym i marcu 1665 r. Sejm zaczął obradować 12 marca 1665 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana Antoniego Chrapowickiego, podkomorzego smoleńskiego. Wbrew intencjom dworu, który przedkładał sprawy związane z podatkami oraz organizacją obrony państwa, przebieg sejmu zdominowany został konfliktem między dworem a posłami z województw krakowskiego i sandomierskiego, występującymi w sprawie wyroku infamii, wydanego na poprzednim sejmie na Jerzego Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, który popchnął go wywołania rokoszu. Sejm został zerwany 29 marca 1665 r. przez Władysława Łosia, posła dobrzyńskiego.

Zobacz:  J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Druga: lata 1665-1669, Opr. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988, s. 33-38; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 376-408; W. Kłaczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce, Walka sejmowa 1664-1665, Lublin 1984; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966.