Zerwany sejm koronacyjny. Sejm w Krakowie. 1669 r.

Sejm koronacyjny zwołano 19 czerwca 1669 r. w związku z elekcją króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, która odbyła się po abdykacji króla Jana Kazimierza Wazy w 1668 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1669 r. Sejm rozpoczął obradować 1 października 1669 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Andrzeja Krzyckiego podkomorzego kaliskiego. Sejm zakończył obrady 12 listopada 1669 po zerwaniu go posła wołyńskiego Adama Olizara.

Zobacz: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Trzecia: lata 1669-1673, opr. L. A. Wierzbicki, Warszawa 2009; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673, Kraków 1984.