Zamordowany został ks. Zygmunt Kaczyński, poseł na Sejm, kapelan prezydenta RP W. Raczkiewicza, minister wyznań i oświecenia publicznego. 1953.

W mokotowskim więzieniu został zamordowany ks. Zygmunt Kaczyński, szambelan papieski, prezbiter, podczas wojny polsko-bolszewickiej służył jako kapelan, poseł na Sejm Ustawodawczy i I kadencji, działacz katolickich związków zawodowych, działacz Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy, w rządzie gen. Władysława Sikorskiego wiceminister informacji i dokumentacji, kapelan prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, w rządzie Stanisława Mikołajczyka minister wyznań i oświecenia publicznego, od listopada 1945 r. był drugim redaktorem naczelnym „Tygodnika Warszawskiego”. 26 kwietnia 1951 r. aresztowany przez UB pod zarzutem zamiaru zmiany przemocą ustroju ludowo-demokratycznego państwa polskiego. 29 sierpnia Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał ks. Kaczyńskiego na 10 lat więzienia pomimo interwencji Watykanu i Episkopatu Polski.