Z powodu abdykacji króla Jana Kazimierza. Sejm nadzwyczajny (abdykacyjny) w Warszawie. 1668 r.

Sejm zwołano w czerwcu 1668 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się 23 lipca 1668 r. Przed zwołaniem sejmu prymas Stanisław Prażmowski wysłał list do szlachty powiadamiający o zamiarze dokonania przez króla Jana Kazimierza abdykacji. Obrady sejmu rozpoczęły się 27 sierpnia i trwały do 16 września 1668 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Stefana Sarnowskiego, podkomorzego łęczyckiego. Sejm zajął się sprawami wynikającymi z abdykacji. W czasie ostatniego dnia obrad król Jan Kazimierz złożył koronę.

Zobacz: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Druga: lata 1665-1669, opr. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988, s. 435-447; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 573-593; W. Kłaczewski, Abdykacja Jana Kazimierza. Społeczeństwo szlacheckie wobec kryzysu politycznego lat 1667-1668, Lublin 1993; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, t. 4, cz. 2, Do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień, Krzysztof Fokt, Przedmowa Wacław Uruszczak, Warszawa 2017, s. 348-354.