Wokół kwestii obrony państwa i korektury praw. Sejm w Piotrkowie. 1534 r.

Sejm został zwołany we wrześniu 1534 r. Sejmiki odbyły się w listopadzie 1534 r. 7 XI wysłano poselstwo do króla przebywającego w związku ze sprawami litewskimi od 1533 r. w Wilnie. Sejm rozpoczął obrady 30 listopada 1534 r. Przedmiotem obrad, zgodne z życzeniem królewskim miały być sprawy obrony państwa i zagrożeń ze strony Zakonu Krzyżackiego, Tatarów, Turków i Mołdawii. Podnoszono zagrożenia wewnętrzne, które rozszerzyły się podczas nieobecności króla, związane ze słabym działaniem wymiaru sprawiedliwości. Król postulował z tego powodu wyrażenie zgody przez posłów na odpowiednio wysokie podatki. Uniwersał poborowy wydany został później przez króla 21 stycznia 1535 r. w Wilnie. Poruszona została także przez króla kwestii korektury praw, budząca kontrowersje. Wskazał on na potrzebę przedstawienia przez rewizorów uwag do projektu na sejmikach przedsejmowych, a następnie przekazania ich przez posłów sejmowi. Sejm zakończył obrady 19 grudnia 1534 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 131-138.