Wobec utraty przez Rzeczpospolitą dostępu do Bałtyku. Sejm nadzwyczajny w Toruniu. 1626 r.

Sejm został zwołany w sierpniu, zaś sejmiki odbyły się we wrześniu 1626 r. Sejm rozpoczął obrady 10 listopada 1626 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Marcina Żegockiego, sędziego ziemskiego wschowskiego. Sejm zwołano w celu podjęcia decyzji w sprawie obrony Rzeczypospolitej w związku z atakiem wojsk szwedzkich na wybrzeża pruskie, co groziło odcięciem dostępu do morza. Podkreślano również zagrożenia ze strony Turcji, Siedmiogrodu, Tatarów. Uchwalono uniwersał poborowy. Powołano komisję, która miała przygotować projekt reformy systemu skarbowego Rzeczypospolitej w celu przedstawienia go na sejmikach. Obrady zakończone zostały 3 grudnia 1626 r.

Zobacz: J. Seredyka, Sejm w Toruniu z 1626 roku, Wrocław 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 377-393.