Wilno wraca do macierzy. Sejm Litwy Środkowej decyduje.

8 stycznia 1922 r. odbyły się wybory do Sejmu Litwy Środkowej, formalnie niezależnego organizmu państwowego ze stolicą w Wilnie, którego powstanie zostało ogłoszone przez gen. Lucjana Żeligowskiego 12 października 1920 r. po zainscenizowanym buncie podległych mu oddziałów, niezgadzających się na plany przyłączenia terenu Wileńszczyzny do Litwy. W wyniku wyborów powstał Sejm Litwy Środkowej, który na posiedzeniu 20 lutego 1922 r. podjął uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski. 25 marca 1922 r. dokonano rozwiązania sejmu wileńskiego, przekazując jego kompetencje do Warszawy.

Zobacz: B. Kolarz, Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922, Gdańsk 2004. W. Jędrzejewicz, Litwa Środkowa i jej życie wewnętrzne, Londyn 1983.