Warszawa 1626 r. Krótka historia długiego Sejmu.

Sejm został zwołany 7 grudnia 1625 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1625 r. Sejm obradował od 27 stycznia do 10 marca 1626 r. Marszałkiem sejmu obrano Jakuba Sobieskiego, wojewodzica lubelskiego. Na sejmie spierano się o liczne „egzorbitancje” (postulaty naprawy złych urządzeń), na które król odpowiadał z reguły negatywnie. Ich załatwianie odciągało sejm od podejmowania spraw zasadniczych, z których niewiele weszło w skład sejmowego ustawodawstwa.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 356-375.