W trakcie wojny pruskiej. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1628.

Sejm zwołano w związku z wojną, która toczyła się w Prusach ze Szwedami. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w czerwcu, a obrady sejmu rozpoczęły się 27 czerwca 1628. Marszałkiem sejmu obrano Jakuba Sobieskiego. Sprawy wojny dominowały podczas obrad, ale zajęto się również sprawami Trybunału Radomskiego. Ze względu na potrzeby wojenne uchwalono uniwersał poborowy. Sejm zakończył obrady 18 lipca 1628 r.

Zobacz: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 36-52.