W trakcie końcowych walk z Moskwą. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1665 r.

Sejm zwołano w sierpniu 1664 r. Sejmiki odbyły się w październiku 1664 r. Sejm rozpoczął obrady 26 listopada 1664 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana Tracha Gnińskiego podkomorzego pomorskiego. Na sejmie zajęto się sprawą zabójców hetmana polnego litewskiego Wincentego Korwina Gosiewskiego, których skazano na śmierć, wyrok wykonując. Skazano również na utratę czci, życia i majątku marszałka wielkiego koronnego Jerzego Lubomirskiego, przy czym w wypadku wyroku nie wykonano. Sejm został zerwany przez Piotra Telefusa, posła halickiego i zakończył obrady 7 stycznia 1665 r.

Zobacz: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Druga: lata 1665-1669, opr. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988, s. 33-38; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 376-405; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299.