W świetle królewskich planów wojny z Turcją. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1646 r.

Sejm zwołano w końcu lipca, zaś sejmiki przeprowadzono we wrześniu 1646 r. Obrady sejmu rozpoczęły się 25 października 1646 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana Mikołaja Stankiewicza, ciwuna i pisarza żmudzkiego. W czasie obrad żądano od króla zaprzestania przygotowań do wojny, wysłania poselstwa do Turcji, opanowania sytuacji z Kozakami, na co król ostatecznie przystał. Z powodu protestów posłów litewskich zajmowano się problemem miasta Trubecka, położonego na Białorusi, odstąpionego Moskwie ze względu na wyrównanie granicy. Obrady sejmowe zakończono 7 grudnia 1646 r.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2, 1637-1646, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 506-551; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1. Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 76-88.