W Grodzie Kraka pospolitej ruszenie dla króla na wypadek wojny z Turcją. 1545 r.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta I 6 września 1544 na 6 stycznia 1545 r. Sejmiki odbyły się w listopadzie 1544 r. Obrady otwarto 11 stycznia 1545 r., ale dopiero po tygodniu przedstawione zostały propozycje od tronu. W sejmie nie brało udziału wielu posłów i senatorów wielkopolskich. Na sejmie nie udało się uchwalić powszechnych podatków, a jedynie czopowe w miastach królewskich i biskupich. Upoważniono króla do zwołania pospolitego ruszenia w razie zagrożenia tureckiego. Nie przedłużono jednak obowiązującej od sejmu 1544 r. ustawy o nowym sposobie obrony. Obrady zakończono 28 lutego 1545 r.

Zobacz: Ustawodawstwo, zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s.285-287. A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; A. Dembińska, Zygmunt I. Zarys dziejów  wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548, Poznań 1948.