W czasie wojny ze Szwedami w Prusach. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1627 r.

Sejm zwołano w lipcu 1627 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1627 r. sejm rozpoczął obrady 12 października 1627 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana z Drucka Sokolińskiego, pisarza wielkiego litewskiego, w którego miejsce wskutek nagłej choroby obrano Aleksandra Chaleckiego, marszałka lidzkiego. Obrady toczyły się wobec trudności finansowych Rzeczypospolitej związanych z prowadzoną wojną ze Szwedami, co powodowało zarzuty stawiane królowi z powodu niezawarcia ze Szwedami (okupującymi znaczną część Prus Królewskich i Książęcych). Sporo miejsca zajęły sprawy tolerancji religijnej. Zajmowano się także funkcjonowaniem mennicy królewskiej. Sejm zakończył obrady 26 listopada 1627 r.

Zobacz: J. Seredyka, Sejm zawiedzionych nadziei, Opole 1981; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 12-34.