W czasie rokoszu. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1607.

Sejm zwołany został przez króla Zygmunta III w lutym 1607 r., zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w kwietniu 1607 r. Król zwołał sejm w trakcie sporów z opozycją, która w poprzednim roku, po zjazdach w Stężycy i Lublinie, zwołała zjazd rokoszowy do Koprzywnicy pod Sandomierzem (akt konfederacji z 12 sierpnia 1606 r.), który ostatecznie rozszedł się w obliczu wojska królewskiego, które przyparło rokoszan do Wisły pod Janowcem, a jego przywódcy Mikołaj Zebrzydowski i książę Janusz Radziwiłł ukorzyli się przed królem (7 października 1606 r.). Pokój był jednak bardzo kruchy i opozycja zbojkotowała sejmiki przedsejmowe, zwołując ponownie swój własny zjazd do Jędrzejowa. W tej sytuacji sejm, który się zebrał 7 maja 1607 r. obradował w napiętej politycznie atmosferze, bez udziału opozycji. Marszałkiem izby poselskiej obrano Mikołaja Mielińskiego, kasztelanica kamieńskiego. Przyjęto bogate ustawodawstwo, dotyczące różnych spraw, uwzględniające niektóre z postulatów rokoszan. Sejm zakończył obrady 16 czerwca 1607 r.

Zobacz: Rokosz Zebrzydowskiego. Materiały historyczne poprzedzone przedmową i rozprawą, wydał Aleksander Rembowski, Warszawa 1893, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Muzeum Konstantego Świdzińskiego, t. IX-XII; Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego, wyd. J. Czubek, t. 1-3, Kraków 1916-1918; J. Maciszewski, Sejm 1607 r. a załamanie się planów reformy państwa, w: O naprawę Rzeczypospolitej XVII - XVIII w. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60. rocznicę urodzin, red. J. Gierowski, Warszawa 1965, s. 37-48; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; J. Maciszewski, Wojna domowa w Polsce (1606-1609. Studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji. Część 1. Od Stężycy do Janowca), Wrocław 1960; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009; E. Opaliński, Zjazd rokoszowy w Jędrzejowie w roku 1607, w: Król a prawo stanów do oporu. Pod redakcją Mariusza Markiewicza, Edwarda Opalińskiego i Ryszarda Skowrona, Kraków 2010, s. 221-248; H. Wisner, W imię praw i zwyczajów, czyli wbrew nim. Rokosz Zebrzydowskiego 1606-1607, w: Król a prawo stanów do oporu. Pod redakcją Mariusza Markiewicza, Edwarda Opalińskiego i Ryszarda Skowrona, Kraków 2010, s. 209-219; H. Wisner, Wypowiedzenie posłuszeństwa czy detronizacja Zygmunta III?. Komentarz do aktu z 24 czerwca 1607 r., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 39, 1987, z. 2, s. 173-185. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 337-377.