Urządzanie Inflant. Sejm walny warszawski. 1590 r.

Sejm został zwołany w grudniu 1589 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w lutym 1590 r. Sejm rozpoczął obrady 8 marca 1590 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Pawła Orzechowskiego, podkomorzego chełmskiego. Sejm zwołano po pobycie króla Zygmunta na spotkaniu ze swoim ojcem, królem szwedzkim Janem III w Rewlu (Tallinn), w maju 1590 r., na którym władca Szwecji chciał skłonić Zygmunta III do porzucenia tronu w Rzeczypospolitej na rzecz Ernesta Habsburga, czemu król Zygmunt się oparł. Sytuacja ta stała się jednak przyczyną poważnego konfliktu wewnętrznego. W trakcie obrad zajęto się ustrojem Inflant oraz sprawami skarbowymi, uchwalając uniwersał poborowy. Sejm zakończył obrady 21 kwietnia 1590 r.

Zobacz: K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego 1589-1592, Kraków 1939; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009.  Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 138-169.