Urodził się Stanisław Patek, adwokat, dyplomata, polityk. 1866.

Do wybuchu I wojny światowej związany z PPS. Był inicjatorem utworzenia Koła Obrońców Politycznych. Koło brało udział w obronie oskarżonych w około 260 sprawach. Stanisław Patek bronił m.in. Stefana Okrzei z Organizacji Bojowej PPS oraz Józefa Montwiłł-Mireckiego członka PPS i bojowca, kierującego wieloma zamachami m.in. na pociągi pocztowe i wojskowe pod Pruszkowem. W mieszkaniu adwokata przez pewien czas ukrywał się Józef Piłsudski.

Po odzyskaniu niepodległości zajmował się organizacją polskiego sądownictwa, był również uczestnikiem polskiej delegacji na paryską konferencję pokojową.

W latach 1919 – 1920 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP, w kolejnych latach był posłem RP w Tokio i Moskwie, gdzie negocjował pakt o nieagresji. Od 1933 r. do 1935 r. był ambasadorem w Waszyngtonie. W maju 1936 r. prezydent RP mianował go senatorem RP i pełnił tę funkcję do 1939 r.

Zmarł 25 sierpnia 1944 r. w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń, których doznał podczas bombardowania Warszawy przez Luftwaffe.