Urodził się Bronisław Pieracki, żołnierz Legionów, poseł na Sejm, wicepremier w rządzie Walerego Sławka. 1895.

Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich, razem z II Brygadą przeszedł szlak bojowy. Po kryzysie przysięgowym w listopadzie 1917 r. został wcielony do armii austriackiej, z której wiosną następnego roku uzyskał zwolnienie. Następnie dołączył do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) – objął stanowisko komendanta okręgu nowosądeckiego, a później lwowskiego.  

W listopadzie 1918 r. organizował obronę Lwowa oraz brał udział w walkach z Ukraińcami. W latach 1924-1928 pracował w Sztabie Inspektoratu Armii IV. Brał udział w przygotowaniach do zamachu majowego w 1926 r.

W marcu 1928 r. został posłem z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). W Sejmie przewodniczył pracom Komisji Wojskowej oraz pełnił funkcję jednego z wiceprezesów klubu parlamentarnego BBWR.

W grudniu 1930 r. objął stanowisko ministra bez teki w i wicepremiera rządzie Walerego Sławka. 15 czerwca 1934 r. członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów dokonał na niego zamachu w Warszawie. W wyniku odniesionych ran Pieracki zmarł tego samego dnia.