U kresu panowania króla Augusta III Sasa. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1760 r.

Sejm zwołano w czerwcu 1760 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się sierpniu 1760 r. Obrady rozpoczęto 6 października 1760 r. pod marszałkiem starej laski Adamem Małachowskim, ale już 8 października sejm został zerwany przez Franciszka Leżeńskiego.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.