Statut Organiczny Królestwa Polskiego

Statut Organiczny wydany został przez cara Mikołaja I w następstwie upadku powstania listopadowego i związany był z porządkowaniem sytuacji w Królestwie Polskim, po jego zajęciu przez wojska rosyjskie. Statut organiczny z 1832 r. (oznaczanym według kalendarza juliańskiego, stosowanego w Rosji datą 14 lutego), był aktem, którego wydawanie przewidywane było przez konstytucję Królestwa Polskiego w celu rozwijania konstytucji. W rzeczywistości zastępowano nim Konstytucję Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 r., chociaż formalnie tego nie wyrażano, otwierając drogę do modyfikacji jego ustroju.