Sejm zwyczajny w Warszawie. Po zwycięstwie wiedeńskim. 1685 r.

Sejm został zwołany we wrześniu 1684 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1685 r. Sejm miał być zwołany do Grodna, ale ostatecznie zwołano go Warszawy. Sejm obradował w dniach 16 lutego do 30 maja 1685 r. Marszałkiem izby poselskiej został obrany Andrzej Giełgud pisarz wielki litewski. Sejm był pierwszym, który odbył się po walkach z Turcją w latach 1684-1684 i zwycięstwie pod Wiedniem (12 września 1683 r.). Na sejmie uchwalono podatki na dalszą wojnę z Turcją.

Zobacz: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1985; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 707-762.