Sejm zwyczajny w Warszawie. Pierwszy Sejm 1667 r.

Sejm zwołano 31 grudnia 1666 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w lutym 1667 r. Sejm rozpoczął obrady 7 marca 1667 r. Początkowo przewidziany jako dwutygodniowy, został przedłużony do sześciu tygodni. Marszałkiem izby poselskiej obrano Andrzeja Kotowicza, pisarza polnego litewskiego. W czasie burzliwych obrad poruszono sprawy dotyczące środków na obronę państwa, regulowania długów Rzeczypospolitej. Zatwierdzono ugodę w Łęgonicach z 31 lipca 1666 r., kończącą rokosz Jerzego Lubomirskiego. Sejm zakończył obrady 19 maja 1667 r., uchwalając liczne konstytucje.

Zobacz:  J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Druga: lata 1665-1669, opr. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988, s. 288-324; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 480-526; M. Matwijów, Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668, Wrocław 1992; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, t. 4, cz. 2, Do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień, Krzysztof Fokt, Przedmowa Wacław Uruszczak, Warszawa 2017, s.268-341.