Sejm zwyczajny w Warszawie. Obrady zamknięte bez ustaleń. 1652 r.

Sejm został zwołany ok. 1 listopada 1651 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1651 r. i styczniu 1652 r. Sejm rozpoczął obrady 26 stycznia 1652 r. Marszałkiem obrano Andrzeja Maksymiliana Fredro. Sejm miał się zając sprawami organizacji państwa i ugody z Kozakami w Białej Cerkwi (28 września 1651 r.) oraz w sprawie Hieronima Radziejowskiego, skazanego przez sąd marszałkowski na infamię. Nie udało się uchwalić prolongaty obrad sejmowych, przeciwko czemu zaprotestował 9 marca 1652 r. Władysław Siciński, poseł upicki. Po bezskutecznych nawoływaniach do zgody marszałek Fredro pożegnał króla i 11 marca 1652 r. zamknął sejm, który nie przyjął żadnej konstytucji.

Zobacz: W. Czapliński, Dwa sejmy w roku 1652. Studium z dziejów rozkładu Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wrocław 1955; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s.92-119; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966.