Sejm zwyczajny w Warszawie, a na nim "egzorbitancje". 1625 r.

Sejm został zwołany przez króla Zygmunta III ok. 1 lub 10 listopada 1624 r. do Warszawy. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1624 i styczniu 1625 r. Obrady sejmu trwały od 7 stycznia do 3 marca 1625 r. Marszałkiem Sejmu wybrano Jana Druckiego Sokolińskiego, pisarza wielkiego litewskiego. Sejm toczył w atmosferze starć opozycji, której przewodził Krzysztof Radziwiłł przeciwko polityce królewskiej. Wniesiono liczne „egzorbitancje” (postulaty naprawy złych urządzeń), które rozpatrywano w czasie obrad. Pomimo wojny ze Szwecją w Inflantach, nie uchwalono żadnego poboru.

Zobacz: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 352-354.