Sejm zwyczajny w Warszawie. 9 września do 31 października 1670 r.

Sejm został zwołany w czerwcu 1670 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w lipcu i sierpniu 1670 r. Sejm rozpoczął obrady 9 września 1670 r. Marszałkiem izby poselskiej obrany został Stanisław Lubomirski, podstoli koronny, starosta piski. Na sejmie stronnictwo królewskie zmusiło prymasa Stanisława Prażmowskiego, biorącego aktywny udział w promowaniu przeciwnej królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu kandydatury francuskiej do przeprosin. Innych zwolenników dworu francuskiego, w tym hetmana Jana Sobieskiego nie tknięto. Podczas sejmu uchwalono wiele ustaw o charakterze ustrojowym, które praktycznie powtarzały dotychczasowe, dotyczące wolnej elekcji, senatorów rezydentów, paktów konwenta. Ukoronowano ostatecznie małżonkę królewską królową Eleonorę Habsburg.

Zobacz: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Trzecia: lata 1669-1673, opr. L. A. Wierzbicki, Warszawa 2009; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673, Kraków 1984. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 49-86.