Sejm zwyczajny w Warszawie 7 XI 1768 r.

Sejm zwołano w sierpniu 1768 r. Sejmiki odbyły się we wrześniu 1768 r. Sejm się rozszedł z powodu nie dojścia do skutku wyborów.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 350-419; Z. Zielińska, Sejmy polskie z lat 1764-1786, Warszawa 1995.