Sejm zwyczajny w Warszawie. 1782 r.

Sejm został zwołany 22 maja, natomiast sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1782 r. Sejm rozpoczął obrady 30 września 1782 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Kazimierza Krasińskiego oboźnego wielkiego koronnego. Sejm zakończył obrady 9 listopada 1782 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 359-373; Z. Zielińska, Sejmy polskie z lat 1764-1786, Warszawa 1995, Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 9, Petersburg 1860, s. 1-6.