Sejm zwyczajny w Warszawie. 1780 r.

Sejm zwołano w maju 1780 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1780 r. Sejm rozpoczął obrady 2 października 1780 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Antoniego Nałęcza Małachowskiego sekretarza królewskiego. Podczas obrad odrzucono projekt Zbioru praw sądowych przygotowany przez komisję działającą pod kierunkiem ex-kanclerza Andrzeja Zamoyskiego. Obrady sejmu zakończono 11 listopada 1780 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 350-419; Z. Zielińska, Sejmy polskie z lat 1764-1786, Warszawa 1995. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 8, Petersburg 1860, s. 96-963.