Sejm zwyczajny w Warszawie. 1754 r.

Sejm zwołano 5 lipca 1754 r. Sejmiki przedsejmowe miały miejsce w sierpniu 1754 r. Sejm rozpoczął obrady 30 września 1754 r. Poprowadził je marszałek starej laski Józef Massalski. Sejm został zerwany przez Michała Strawińskiego 19 października 1754 r. Sejm zakończył swoje działania 31 października 1754 r.

Zobacz: Diariusze sejmowe z wieku XVIII, t. 3, Diariusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, wyd. W. Konopczyński, Warszawa 1937; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.