Sejm zwyczajny w Warszawie. 1740 r.

Sejm zwołano w czerwcu, a sejmiki przedsejmowe przeprowadzono w sierpniu 1740. Sejm rozpoczął obrady 3 października 1740 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Kazimierza Karwowskiego stolnika bielskiego. Obrady sejmu zakończyły się 13 listopada 1740.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.