Sejm zwyczajny w Warszawie. 1637 r.

Sejm został zwołany przez króla Władysława IV prawdopodobnie 8 sierpnia 1636 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1636 r. Obrady sejmowe trwały od 20 stycznia do 4 marca 1637 r. Marszałkiem obrano Kazimierza Leona Sapiehę pisarza wielkiego litewskiego. W czasie obrad sejmowych zajęto się przede wszystkim egzorbitancjami (postulatami naprawy złych urządzeń). Z tego powodu nie podjęto spraw, które znajdowały się w propozycjach królewskich. W związku z brakiem prolongaty obrad sejm rozszedł się bez uchwalenia konstytucji.

Zobacz: R. Kołodziej, Pierwszy sejm 1637 roku, Toruń 2004.