Sejm zwyczajny w Warszawie 1615 r.

Sejm zwołano w listopadzie 1614, zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1615 r. Sejm rozpoczął obrady 12 lutego 1615 r., które toczyły się w obliczu skomplikowanej i niekorzystnej dla Rzeczypospolitej sytuacji międzynarodowej (przeciągający się konflikt z Moskwą, groźba konfliktu z Turcją z powodu napadów kozackich na państwo osmańskie), ale także wewnętrznej (zamieszki religijne, liczne postulaty w sprawie naprawy egzorbitancji). Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana Świętosławskiego, referendarza koronnego. W trakcie obrad poruszono sprawy reformy porządku obrad, postulatów naprawy krzywd poczynionych różnowiercom w czasie konfederacji wojskowych, wystąpień kozackich, zakończenia wojny z Moskwą, organizacji obrony, podatkom. Nie uchwalono żadnych konstytucji oraz uniwersału poborowego.