Sejm zwyczajny w Krakowie 1595 r.

Sejm zwyczajny zwołany został 31 października 1594 r. po rocznym pobycie króla Zygmunta III w Szwecji, gdzie 19 lutego 1594 r. koronowany został na króla po śmierci swojego ojca Jana III. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1594 r. Marszałkiem obrano Stanisława Sasin-Karśnickiego sędziego ziemskiego sieradzkiego i burgrabiego krakowskiego. Sejm zaczął obradować 6 lutego 1595 r. w obliczu zagrożenia tureckiego. Obrady toczyły się wokół kwestii sojuszu z Habsburgami przeciwko Turcji, do czego jednak posłowie się nie skłaniali. Kwestię poboru, którego domagał się król Zygmunt, odesłano w województwach wielkopolskich, które się temu sprzeciwiały, do wyrażenia zgody przez sejmiki.

Zobacz: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009.