Sejm zwołany szybko, ale w czasach spokojnych. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1641 r.

Sejm został zwołany w czerwcu, zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się już w lipcu 1641 r. Sejm rozpoczął obrady 20 sierpnia 1641 r. Na marszałka izby poselskiej obrano Bogusława Leszczyńskiego, wojewodzica bełskiego. Sejm uchwalił liczne konstytucje, w tym tak ważne, jak w sprawie dóbr stołowych króla oraz o możliwości korzystania przez króla z rad wszystkich senatorów znajdujących się w pobliżu osoby królewskiej. Zajęto się sprawami sądownictwa, ale nie załatwiono spraw podatkowych, odkładając je do przyszłego sejmu. Sejm zakończył obrady 4 października 1641.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2, 1637-1646, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 252-271; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 11-121.