Sejm zimą w Piotrkowie. 1510 r.

Sejm został zwołany 13 listopada 1509 na 25 stycznia 1510 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1510 r. Obrady rozpoczęły się jednak dopiero 5 lutego, zaś zakończyły się 2 marca 1510 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 222-237.