Sejm zerwany, bez uchwał. Warszawa 1668 r.

Sejm został zwołany 15 listopada 1667 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1667 i styczniu 1668 r. Obrady sejmu toczyły się od 24 stycznia do 17 marca 1668 r. Marszałkiem obrano Karola Czartoryskiego podkomorzego krakowskiego. Sejm został zerwany przez Marcina Dembickiego chorążego sandomierskiego. Nie podjęto żadnych uchwał.

Zobacz: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 527-572.