Sejm zalimitowany. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1724 r.

Sejm został zwołany w lipcu 1724 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1724 r. Sejm rozpoczął obrady 2 października 1724 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Stefana Potockiego referendarza koronnego. Sejm został zalimitowany 13 listopada 1724 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 6, Petersburg 1860, s. 397-402.