Sejm z wielkanocną przerwą. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1638 r.

Sejm został zwołany w grudniu 1637 r. Sejmiki przedsejmowe miały miejsce w styczniu 1638 r. Sejm obradował w dniach od 10 marca do 1 maja 1638 r., przerywając obrady na Święta Wielkanocne, które przypadły wówczas 4-5 kwietnia 1638 r. Marszałkiem izby poselskiej wybrano Łukasza Opalińskiego. Spory na sejmie wywołała inicjatywa króla utworzenia orderu „Kawalerii Rycerzy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny”. Nadawanie tego orderu, pozwalającego na wyróżnienie, uznawano bowiem za naruszenie równości szlacheckiej. Podnoszono również sprawę nienależytego funkcjonowania powołanej w Artykułach henrykowskich (1573) instytucji senatorów rezydentów.

Zobacz:  E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299. Ustawodawstwo zob.   Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 310-348.