Sejm z początku lutego. 1501 r.

Sejm został zwołany przez króla Jana Olbrachta pod koniec 1500 r. Obrady rozpoczęły się na początku lutego, kończąc się prawdopodobnie 6 marca 1501 r., albowiem na ten dzień uchwalono konstytucje. Ustawodawstwo sejmu z 1501 r. odnaleziono dopiero w XIX w.

Zobacz: F. Papée, Jan Olbracht, Kraków 1936; K. Tymieniecki, Konstytucja z r. 1501 o przytwierdzeniu kmieci, w: Studia Historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, Kraków 1938, t. 1, s. 461-470.  Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 96-99.