Sejm z limity. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1701-1702 r.

Sejmiki przedsejmowe zebrały się w listopadzie 1701 r. w celu przygotowania nowych instrukcji dla poprzednich posłów. Sejm wznowił obrady 22 grudnia 1701 r. Marszałkiem sejmu obrano Jana Szembeka, referendarza koronnego. Sejm został zerwany przez Kazimierza Paca. Obrady zakończono 6 lutego 1702 r.

Zobacz: K. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemie polską, Poznań 1856;W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986;H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.