Sejm z alternaty. Sejm zwyczajny w Grodnie. 1752 r.

Sejm został zwołany w czerwcu 1754 r. Sejmiki przedsejmowe miały miejsce w sierpniu 1752 r. Sejm rozpoczął obrady 2 października, zakończył zaś 26 października 1752 r. Sejm toczył się w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej oraz walk koterii wewnętrznych. Marszałkiem został obrany Józef Massalski starosta grodzieński. Sejm został zerwany przez Kazimierza Morskiego, posła sochaczewskiego.

Zobacz: Diariusze sejmowe z wieku XVIII, wyd. W. Konopczyński, t. 3. Diariusze z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, Warszawa 1937; W. Konopczyński, Sejm grodzieński 1752 roku, Lwów 1907; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.